For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Du accepterer, ved afgivelse af ovennævnte oplysninger, at vi kan kontakte dig pr. mail eller SMS med informationer om din ordre og at oplysningerne overføres til vort bogholderi.

Personoplysninger bliver slettet fra computeren når ordren er afsluttet.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Alle data behandles iht. Persondataloven.

Personoplysningerne registreres hos Danish Bridge Supply og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.
Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.
Oplysninger afgivet til Danish Bridge Supply videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med omstrukturering eller salg af virksomhed. Eventuelt videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området. Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Danish Bridge Supply

Tlf : 22381914

andogab@tdcadsl.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk